Barn och motion

Motion är något väldigt viktigt för barn, men idag visar studier att barn i överlag rör på sig för lite. Att uppmuntra mer fysisk aktivitet är kanske inte alltid det enklaste, men det av stor vikt för barnets hälsa både nu och i framtiden.

Ett minimum på 60 minuter pulshöjande aktivitet per dag är vad den svenska läkarkåren rekommenderar idag. Detta behöver dock inte vara 60 minuter sammanhängande utan kan komma från alla möjliga aktiviteter under hela dagen, som att ta sig till och från skolan, eventuella aktiviteter på raster och skolidrotten.

Huvuddelen av barns motion sker dock idag på skolan. På friden är det många som har en mycket mer fysisk inaktiv livsstil, vilken i längden kan ha allvarliga konsekvenser för deras hälsa.

Av denna anledning är det många som anser att föräldrarna har en allt viktigare roll att spela när det kommer till barns fysiska aktivering. Detta kan vara allt från att uppmana intresse för en sport eller bara ge sig ut som en familj på regelbundna och raska promenader eller något annat som kräver lite ansträngning.

Att just göra saker tillsammans kan få dem att känna att det är mindre påtvingat då alla deltar. Man kan dessutom se till att skaffa dem lite riktiga träningskläder så inte bristande bekvämlighet blir en faktor. Butiker som Sportamore har mängder med bra alternativ för både barn och vuxna.

Övervikt blir en allt större fråga när det gäller barn, men en sak som är mycket viktigt att veta om detta är att enbart motion är inte lösningen på det problemet. Kosten är en mycket mer avgörande faktor när det kommer till övervikt och medan motion också kan hjälpa kommer det inte göra lika stor skillnad som en mer hälsosam kost. Bäst av allt är så klart att kombinera båda dessa.