Läs högt för och med barnen

Forskningen menar att det är nyttigt att läsa högt för och med barnen. Genom att vi läser för dom så lär dig sig nya ord och kommer att förstå grammatiken bättre. Så förutom att det är en trevlig stund på dagen så får de i sig en viss kunskap också. Det för er som förälder också närmare ert barn och får en mer känslomässig kontakt.

Det kan också göra barnet mer intresserad av att lära sig läsa och förmodligen så kommer det gå lättare att lära sig att läsa när en vuxen har läst böcker för dom. Det finns böcker för barn i alla åldrar och se till att köpa hem böcker redan från att de är små. Här hittar ni ett bra utbud av barnböcker. När ni har läst för ert barn så kan det finnas en anledning att prata om det ni läst. På så sätt så väcks det funderingar och tankar hos de små liven.

Genom att läsa böcker tillsammans med barnen så ökar deras språkutveckling. Som vuxen så kan man ta med sitt barn in i en fantasifull värld med spännande berättelser och deras egna fantasi kan komma igång och utvecklas. Det är inte bara yngre barn som man kan läsa för. När barnet blivit äldre och lärt sig läsa så kan det finnas anledning att läsa för dessa. Barn som lärt sig läsa kan känna ett lugn i att en vuxen läser och fortfarande kan lära sig saker av detta.