Säkra leksaker

Leksak

I Sverige har vi lagar, regler och riktlinjer som leksakstillverkare och leksaksimportörer måste följa. En leksak som ska säljas måste uppfylla vissa krav för att ens få finnas i leksakshyllan. Kraven gäller dokumentation, märkningar, information och säkerhet. Hur vet man då att leksaken man köper är lämplig för mitt barn? Kan jag vara säker att det jag köper till mitt barn inte skadar det?

EU har satt upp lagar och regler som stadgar hur leksakerna får vara konstruerade för att barnet som leker med det ska vara säkert. Leksakerna som uppfyller standarden är märkt med ett CE-märke. Att leksakerna uppfyller de kraven som är ställda utifrån EU-direktiven kontrolleras här i Sverige utav Konsumentverket, Kemikalieinspektionen och Elsäkerhetsverket. Standarden reglerar bland annat hur högt leksaken får låta och hur mycket den går att plocka isär, vilka kemikalier de får innehålla samt hur de elektriska får vara konstruerat. Detta beror också på vilken användning leksaken är tänkt till. Leksakerna ska som regel också ha en märkning om till vilken ålder de är lämpliga för. Det är viktigt att hålla sig till dessa rekommendationer för att minimera risken för att barnen gör illa sig på leksaken eller att ett för litet barn råkar få leksaken i halsen. Ju mindre barnet är ju viktigare blir det att hålla sig till åldersrekommendationer detta för att framförallt risken för kvävning är stor för mindre barn då svalget hos ett litet barn är ca tre centimeter. Hos kommunens konsumentvägledare eller från barnmorskan går det att få en smådelscylinder för att själv kunna testa om leksakerna man har hemma är för små.

Konsumentverket är den myndighet som utför stickprovskontroller och de kontrollerar till exempel om det finns risk för att klämma sig på leksaken eller om det kan lossna små delar från leksaken. De utför även kontroller när det kommit in anmälningar om leksaker genom att de som sålt leksaken får visa upp säkerhet- och provningsresultat som ska vara utförda på leksaken. Konsumentverket arbetar nära återförsäljare och arbetar kontinuerligt på nationell, europeisk och global nivå med standardiseringar kring testmetoder, säkerhetskrav och varningsmärkning utav leksaker.

Konsumentverket informerar företag om lagstiftningar för att förebygga eventuella problem med leksaker. De samlar all sin information på deras webbplats som ett förebyggande arbete för företag och konsumenter att ta del utav. De arbetar nära kommunernas konsumentvägledare och barnavårdscentraler och tillhandahåller dem information samt så deltar de på mässor som är riktade till till föräldrar och leksaksbranschen för att nå ut med kunskap.

Något för dig som konsument att vara uppmärksam på är att leksaker som inte uppfyller säkerhetskrav finns dock att köpa på internet och marknader. Så tänk på att använda sunt förnuft och var uppmärksam på deras kvalité.

Några saker som du bör se upp med är:

  • Magnetföremål, får inte gå att svälja.
  • Ljudnivån, ju närmare örat leksaken är tänkt att användas desto större risk för att skada hörseln.
  • Sugkoppar, de ska sitta fast och inte kunna dras lös.
  • Batterier, de ska inte gå att nå för barn under tre år.
  • Snören, finns risk för strypning.
  • Mjukplast med ftalater, förbjudet i leksaker och barnartiklar.