Hälsa

Barn och motion

Motion är något väldigt viktigt för barn, men idag visar studier att barn i överlag rör på sig för lite. Att uppmuntra mer fysisk aktivitet är kanske inte alltid det enklaste, men det av stor vikt för barnets hälsa både…

Öka chansen att bli gravid

Det är många faktorer som påverkar kvinnans fertilitet och därmed chansen att bli gravid. En hälsosam livsstil är a och o. Främst pratar man om faktorer så som vikt, kost, motion, ålder och droganvändning. Flertalet studier påvisar att en kvinna…

Om du får ett sjukt barn

Sängvätning är ett förhållandevis vanligt problem. Det kan upplevas som jobbigt för både barn och föräldrar och som förälder frågar man sig kanske om sängvätningen beror på att man inte skapat en tillräckligt trygg miljö för sitt barn. Att barns…